Conversion of units

Rounding:Kerekítés:반올림: decimals.tizedes.소수점 자리.

Temperature (T = temperature, latin)

Loading…

Legend
SI base unit SI-alapegység SI 기본 단위
impossible (temperature under the absolute zero) lehetetlen (abszolút nulla alatti hőmérséklet) 불가능 (앱솔루트 제로 온도에서)

Information entropy (Η = Eta, greek)

Loading…

Legend
SI unit (J/K) SI-egység (J/K) SI 단위 (J/K)
1 yJ/K = 10-24 J/K

Illuminance (Ev; E = ενεργεια, greek; v = visual) Megvilágítás (Ev; E = ενεργεια, görög; v = visual, angol) 조도 (광학 – Ev; E = ενεργεια, 그리스어; v = visual, 영어)

Loading…

Legend
SI unit SI-egység SI 단위
CGS unit CGS-egység CGS 단위

Film speed (S = speed) Érzékenység* (film; S = speed, angol) 감광 속도 (S = speed, 영어)

Loading… (Under construction)

Legend
ISO
Non standard values Nem szabványos érték 비 표준 값

Metric prefixes
Prefixelőtag접두어 Symboljel기호 Multiplierszorzó멀티 플라이어 Sinceettől이후
10000n 1000n
1024n
10n
2n
Decimaldecimális진수 English wordangolul영어 Hungarian wordmagyarul 헝가리어 Korean wordkoreaiul한국어
short scalerövid skála짧은 규모 long scalehosszú skála긴 규모
10000102510GoogolGoogolplexgoogolplex구골플렉스
10000150100020010600centillioncentillió
100010110303centillion센틸리온
100004410176다정
100003510140असंख्येयasaṃkhyeyaasaṃkhyeya아산키야
100003010004010120vigintillionvigintillió
10003910117thousand novemdecillionnondecilliárd
10003810114novemdecillion (novendecillion)nondecillió
10003710111thousand octodecillionoktodecilliárd
100002710003610108octodecillionoktodecillió
10003510105thousand septendecillionszeptdecilliárd
10003410102septendecillionszeptdecillió
100002510100Googolgoogol구골
1000331099thousand sexdecillionszexdecilliárd천윤징
10000241000321096sexdecillion (sedecillion)szexdecillió윤징
1000311093thousand quindecillionkvintdecilliárd십만무량대수
10000231092hundred quindecillionszázkvintdecillió만무량대수
1000301090quindecillionkvintdecillió백양정
10000221088ten thousand quattuordecilliontízkvadecilliárd양정
1000291087thousand quattuordecillionkvadecilliárd천딩
10000211000281084quattuordecillionkvadecillió
1000271081thousand tredecilliontridecilliárd십균
10000201080hundred tredecillionszáztridecillió
1000261078tredecilliontridecillió백업
10000191076ten thousand duodecilliontízbidecilliárd
1000251075thousand duodecillionbidecilliárd천겁
10000181000241072duodecillionbidecillió
1000231069thousand undecillionundecilliárd십무량대수
10000171068hundred undecillionszázundecillió무량대수
1000221066undecillionundecillió백불가사의
10000161064ten vigintillionten thousand decilliontízdecilliárd불가사의
1000211063vigintillionthousand decilliondecilliárd천나유타
10000151000201060novemdecilliondecilliondecillió나유타
1000191057octodecillionthousand octillionnonilliárd십아승기
10000141056hundred septendecillionhundred nonillionszáznonillió아승기
1000181054septendecillionnonillionnonillió백항하사
10000131052ten sexdecillionten thousand octilliontízoktilliárd항하사
1000171051sexdecillionthousand octillionoktilliárd천극
yotottaYa10000121000161048quindecillionoctillionoktillióPlan
zetottaZa1000151045quattuordecillionthousand septillionszeptilliárd십재
10000111044hundred tredecillionhundred septillionszázszeptillió
exottaEa1000141042tredecillionseptillionszeptillió백정Plan
zettazettaZZ
10000101040ten duodecillionten thousand sextilliontízszextilliárd
petottaPa1000131039duodecillionthousand sextillionszextilliárd천간Plan
exazettaEZ
terottaTa1000091000121036undecillionsextillionszextillió
petazettaPZ
gigottaGa1000111033decillionthousand quintillionkvintilliárd십구
terazettaTZ
1000081032hundred nonillionhundred quintillionszázkvintillió
megottaMa1000101030nonillionquintillionkvintillió백양Plan
gigazettaGZ
1000071028ten octillionten thousand quadrilliontízkvadrilliárd
kilottaKa100091027octillionthousand quadrillionkvadrilliárd천자Plan
megazettaMZ
yobi (요비)Yi102482801 208 925 819 614 629 174 706 176
kilozetta kZ1000061000810241 000 000 000 000 000 000 000 000septillionquadrillionkvadrillióPlan
yotta (요타) Y10000610008 10241 000 000 000 000 000 000 000 000septillionquadrillionkvadrillió1991
zebi (제비)Zi102472701 180 591 620 717 411 303 424
zetta (제타) Z10007 10211 000 000 000 000 000 000 000sextillionthousand trilliontrilliárd십해1991
1000051020100 000 000 000 000 000 000hundred quintillionhundred trillionszáztrillió
exbi (엑스비)Ei102462601 152 921 504 606 846 976
exa (엑사) E10006 10181 000 000 000 000 000 000quintilliontrilliontrillió백경1975
100004101610 000 000 000 000 000ten quadrillionten thousand billiontízbilliárd
pebi (페비)Pi102452501 125 899 906 842 624
peta (페타) P10005 10151 000 000 000 000 000quadrillionthousand billionbilliárd천조1975
tebi (테비)Ti102442401 099 511 627 776
tera (테라) T10000310004 10121 000 000 000 000trillionbillionbillió1960
gibi (기비)Gi102432301 073 741 824
giga (기가) G10003 109 1 000 000 000billionthousand millionmilliárd십억1960
100002108100 000 000hundred millionszázmillió
mebi (메비)Mi102422201 048 576
mega (메가) M10002 106 1 000 000millionmillió백만1960
10000110410 000ten thousand (myriad)tízezer
kibi (키비)Ki102412101 024
kilo (킬로) k10001 103 1 000thousandezer1795
hecto (헥토) (hekto) h10002/3102 100hundredszáz
deca (데카) (deka)da10001/3101 10tentíz
100000100001001oneegy
deci (데시)d1000–1/310–10.1 tenthtízed십분의 일1795
centi (센티)c1000–2/310–20.01 hundredthszázad백분의 일
milli (밀리)m1000–1 10–30.001 thousandthezred천분의 일
micro (마이크로) (mikro)µ1000–2 10–60.000001 millionthmilliomod백만분의 일1960
nano (나노)n1000–3 10–90.000000001 billionth thousand millionthmilliárdod십억분의 일
pico (피코) (piko)p10000–31000–4 10–120.000000000001 trillionth billionthbilliomod일조분의 일
femto (펨토)f1000–5 10–150.000000000000001 quadrillionththousand billionthbilliárdod천조분의 일1964
atto (아토)a1000–6 10–180.000000000000000001 quintillionthtrillionthtrilliomod백경분의 일
zepto (젭토)z1000–7 10–210.000000000000000000001 sextillionth thousand trillionthtrilliárdod십해분의 일1991
yocto (욕토)y10000–61000–8 10–240.000000000000000000000001 septillionth quadrillionthkvadrilliomod일자분의 일
millizeptomz10000–61000–8 10‒24septillionthquadrillionthkvadrilliomdod일자분의 일Plan
milocto mo1000–9 10‒27octillionth thousand quadrillionthkvadrilliárdod천자분의 일
microzeptoµz
micocto µo1000–1010‒30nonillionth quintillionth kvintilliomod 백양분의 일
nanozepto nz
nanocto no1000–1110‒33decillionth thousand quintillionthkvintilliárdod십구분의 일
picozepto pz
picocto po10000–91000–1210‒36undecillionth sextillionth szextilliomod 일간분의 일
femtozeptofz
femocto fo1000–1310‒39duodecillionththousand sextillionth szextilliárdod천간분의 일
attozepto az
attocto ao1000–1410‒42tredecillionthseptillionth szeptilliomod 백정분의 일
zeptozeptozz
zepocto zo1000–1510‒45quattuordecillionththousand septillionth szeptilliárdod십재분의 일
yocotto yo10000–121000–1610‒48quindecillionth octillionth oktilliomod 일극분의 일
Legend
SI prefixes
Plan
10n
Binary prefixes (IEC 1998)